Tag: FIH MOBILEXiaomi อยู่ในบัญชีดำของสหรัฐฯ: หุ้นลดลง 10%

สหรัฐลดลงหุ้นของ Xiaomi 10% บริษัท ดังกล่าวอยู่ในบัญชีดำของ บริษัท ที่ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯเป็นสมาชิกหรือทำงานร่วมกับกองทัพจีน