บทความนี้กล่าวถึงตัวคูณตลาดที่เรียกว่า P/S วิธีการคำนวณ ค่าปกติ ข้อดี ข้อเสีย และรูปแบบในการใช้ตัวคูณ