กลยุทธ์ "การตกปลา" หมายถึงการใช้กรอบเวลาที่กว้างขึ้น กลยุทธ์มีความหมายสำหรับแผนภูมิรายวัน คุณอาจลองใช้ใน H4 หรือ H1