Tag: แบนแบน (ช่วง) ในตลาด: วิธีการเข้าหามันได้อย่างไร

เพื่อตอบคำถามในหัวข้อที่เราต้องเข้าใจสิ่งที่แบน ในวรรณคดีลักษณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นหรือลง หากต้องการกล่าวอย่างง่าย ๆ ราคาจะเคลื่อนไปทางขวาจำนวนสูงสุดและต่ำสุดในท้องถิ่นอยู่ในระดับเดียวกัน