Tag: ดัชนีแรงซื้อขายกับ Force Index ของ Alexander Elder

ในภาพรวมนี้เราจะพูดถึงการใช้ Force Index ตัวบ่งชี้จากกลุ่มออสซิลเลเตอร์นี้ได้รับการออกแบบและนำไปใช้กับการซื้อขายครั้งแรกโดย Alexander Elder ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดที่มีชื่อเสียง