บริษัท Ford Motor Company ขึ้น 7.24% หลังจากสถิติยอดขายในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมได้รับการเผยแพร่ ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 184%