บทความนี้กล่าวถึงมาร์จิ้นในตลาดฟอเร็กซ์: สิ่งที่จำเป็นสำหรับการหามาร์จิ้น และวิธีการใช้เครื่องคำนวณพิเศษสำหรับมาร์จิ้นบนฟอเร็กซ์