ในบทความนี้ เราจะพูดถึง Free float Ratio และค้นหาสูตรในการคำนวณ และอธิบายว่านักลงทุนใช้อัตราส่วนนี้อย่างไรเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด