Tag: จากกลยุทธ์ Pullbackวิธีการซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้น้อยกลยุทธ์จาก Pullback?

กลยุทธ์ไม่ใช้ตัวบ่งชี้“ จากการดึงกลับ” นั้นตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ค่อนข้างยุติธรรมว่าการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงกระตุ้นจะค่อนข้างดำเนินไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์นี้ใช้กับ Forex ฟิวเจอร์สและตลาดหุ้น