Tag: FRS


หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (04/27 - 05/03): เวลาของธนาคารกลางและ Intrigues

โลกยังคงต่อสู้กับ coronavirus แต่ชัยชนะค่อนข้างอ่อนแอ สัปดาห์ใหม่ของเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม (โอ้ฉันเป็นเดือนพฤษภาคมแล้ว!) จะเป็นช่วงเวลาของธนาคารกลางและความพยายามของพวกเขาในการบรรเทาธุรกิจและเศรษฐกิจ

หนึ่งสัปดาห์ในตลาด (02/17 - 02/22): นักลงทุนต้องการหยุดชั่วคราว

สัปดาห์ใหม่ของเดือนกุมภาพันธ์อาจกลายเป็นหยุดชั่วคราวที่นักลงทุนต้องการมากหลังจากความผันผวนในเดือนมกราคมและช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ที่ไม่ชัดเจน หากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตลาดจะสร้างสมดุลให้ตัวเอง