ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์พื้นฐานในอนาคต บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินนี้