Tag: แฟน Gannจะใช้ Gann Fan ในการซื้อขายได้อย่างไร?

ในภาพรวมนี้เราจะพูดถึงการใช้เครื่องมือการซื้อขายอีกหนึ่งรายการที่ดึงแนวรับและแนวต้านบนกราฟและช่วยคาดการณ์การพุ่งขึ้นของราคาที่เป็นไปได้ เรียกว่า Gann Fan