Tag: Gannวิธีตั้งค่าและแลกเปลี่ยน Murrey Math Lines

ตัวบ่งชี้เส้นคณิตศาสตร์ Murrey เพิ่มแนวรับแนวนอนและแนวต้านบนกราฟราคาซึ่งตามที่ผู้เขียนเชื่อว่าสามารถบอกใบ้ถึงการกลับตัวได้

แนวคิด Gann ในการซื้อขาย: พื้นฐาน, อัลกอริทึม

Gann กลายเป็นที่รู้จักในเรื่องการคาดการณ์ "มือปืน" ของเขาโดยใช้วิธีการซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นแนวคิดทั้งหมด