Tag: ช่องว่างการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากตกต่ำในเดือนมีนาคม: การจัดอันดับหุ้น S&P 500

บริษัท ใดบ้างที่อยู่ในรายชื่อ

Gap คืออะไร ประเภทหลักและช่องว่างการซื้อขาย

ช่องว่างจะแสดงในแผนภูมิด้านบนเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลือง นี่เป็นช่องว่างในทางปฏิบัติในการไหลของใบเสนอราคาสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างรุนแรงระหว่างราคาเปิดและปิดในช่วงการซื้อขาย ดูอย่างรวดเร็วที่แผนภูมิจับปรากฏการณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งหมายความว่าหากเราจำแนกพวกเขาเราอาจพบโอกาสมากมายที่จะใช้พวกเขาในการซื้อขาย แต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเหตุผลที่ช่องว่างเกิดขึ้น