Tag: gartley ผีเสื้อ


รูปแบบของ Gartley Butterfly: ตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การซื้อขาย

ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบการค้าที่รู้จักกันดี - Gartley Butterfly คุณอาจเรียนรู้ที่จะหารูปแบบนี้ในแผนภูมิด้วยตัวเองหรือใช้ตัวบ่งชี้ ZUP ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการค้นหาและวาดลวดลายบนแผนภูมิราคา