Tag: เป้าหมาย


การตั้งค่าเป้าหมายในการซื้อขาย: จะกำหนดเป้าหมายกระบวนการได้อย่างไร

ให้เราพูดถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการตั้งเป้าหมายในการซื้อขาย ก่อนหน้านี้เพื่อนร่วมงานของฉันได้แตะหัวข้อนี้ในโพสต์ของเขาแล้วซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมายในการซื้อขาย ในโพสต์นี้ฉันตัดสินใจกลับไปที่หัวข้อนี้และจะพยายามเจาะลึกปัญหานี้จากด้านจิตวิทยา