รูปแบบ Hammer and Shooting Star บนกราฟราคาเตือนถึงการปรับฐานที่จะเกิดขึ้นหรือการกลับตัวของแนวโน้มในปัจจุบัน บทความอธิบายรูปแบบรูปแบบและวิธีการซื้อขาย