ภาพรวมนี้มีไว้สำหรับรูปแบบการกลับตัวสองรูปแบบจากการวิเคราะห์แท่งเทียน: The Hanging Man และ Inverted Hammer เมื่อปรากฏในแผนภูมิ หมายความว่าอาจเริ่มการปรับฐานหรือการกลับตัว