ในบทความนี้ เราจะพิจารณาการใช้รูปแบบฮาร์มอนิกในการซื้อขาย เราจะทำความคุ้นเคยกับประวัติความเป็นมาของการเกิดขึ้นและหลักการของการก่อตัวและวิเคราะห์รูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด