Tag: การป้องกันความเสี่ยงการเปรียบเทียบกับการป้องกันความเสี่ยง: ความแตกต่างคืออะไร?

ระบบตาข่ายช่วยให้ตำแหน่งเดียวเปิดในทิศทางใดก็ได้สำหรับหนึ่งเครื่องดนตรี ระบบนี้ใช้ทั่วตลาดหุ้น เพื่อให้ง่ายขึ้นผู้ประกอบการไม่สามารถเปิดการขายและการซื้อตำแหน่งในหนึ่งตราสารพร้อมกัน - ตำแหน่งปิดกันคำสั่งซื้อที่เปิดในทิศทางเดียวรวม

วิธีป้องกันความเสี่ยงของคุณ

การป้องกันความเสี่ยงเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายใหม่ การป้องกันความเสี่ยงจะใช้เมื่อระบบการซื้อขายไม่ทำงานอีกต่อไปและคุณต้องรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัยจากสภาวะตลาดที่ผันผวน