หุ้นของบริษัทกัญชากำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอีกครั้ง ในขณะที่ทุกคนกำลังรอให้กัญชาถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ให้เราพิจารณาผู้เล่นหลักของภาคส่วนต่างๆ เป็นทางเลือกในการลงทุน