Tag: แผงความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ใช้ตัวบ่งชี้ Hidden Divergence Panel (HDP) ในการซื้อขาย

ในการตรวจสอบนี้เราจะพูดถึงแผงตัวบ่งชี้ที่ซ่อนอยู่ที่มีประโยชน์ (HDP) ตัวบ่งชี้นี้จะค้นหาความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในแผนภูมิและสร้างสัญญาณการซื้อขายบนพื้นฐานของพวกเขา