ในบทความนี้เราจะพูดเกี่ยวกับสาระสำคัญของ HFT ประวัติศาสตร์การพัฒนาหลักการและส่วนที่เล่นในตลาดการเงินสมัยใหม่รวมถึงประเภทและกลยุทธ์และมุมมองของ HFT