กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นประเภทกองทุนหุ้นเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง ในความเป็นจริงกองทุนป้องกันความเสี่ยงใด ๆ เป็นกลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนซึ่งบริหารโดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้จัดการความเสี่ยง