Tag: เงินเฟ้อซื้อหุ้นตัวไหนเมื่อเงินเฟ้อสูง?

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอัตราเงินเฟ้อทำให้นักลงทุนหวาดกลัว แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะหาที่หลบภัยด้วยเงินสด บทความนี้ระบุ บริษัท ที่หุ้นอาจเติบโตขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงมาก

ความก้าวหน้าของเงินเฟ้อ: สิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นอย่างไร?

Janet Yellen กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและผู้เล่นในตลาดก็กังวลอย่างมาก มีเหตุผลในการเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือไม่สามารถทำได้? ทางเลือกอื่น ๆ ในการทำให้เศรษฐกิจเย็นลง Fed มีอะไรอีกบ้าง? คำถามทั้งหมดนี้มีคำตอบในบทความ