หุ้นของธนาคารอเมริกัน "มีการซื้อมากเกินไป" และธนาคารในยุโรปอาจเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการฟื้นตัว การกระชับนโยบายการเงินของ ECB อาจเป็นตัวเร่งที่ดีสำหรับการเติบโตของหุ้นธนาคารในยุโรป