เครือข่าย 5G นับเป็นอีกก้าวย่างสำคัญในการพัฒนากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม หุ้นของ บริษัท ที่ให้บริการในตลาดนี้มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโต