Tag: การซื้อขายระหว่างวัน


การซื้อขายระหว่างวัน - คืออะไร

การซื้อขายระหว่างวันหรือระหว่างวันเป็นการทำธุรกรรมระยะสั้นในตลาดหุ้นที่ดำเนินการในช่วงการซื้อขายเดียวกันโดยไม่มีการหมุนเวียน วิธีการซื้อขายนี้ค่อนข้างแปลกเพราะวิธีการนี้กำหนดให้ผู้ค้าต้องพิจารณาข้อมูลที่เข้ามาทั้งหมดเช่นข่าวสถิติปัจจัยภายนอกและกิจกรรมอื่น ๆ