Tag: การลงทุนใน pammลงทุนในบัญชี PAMM อย่างไร

ระบบของบัญชี PAMM (Percent Allocation Management Module) บัญชีเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการรวมประสบการณ์ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จด้วยเงินทุนของนักลงทุนกระตือรือร้นที่จะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ