บทความเกี่ยวกับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้หรือ NFT: ใช้สำหรับทำอะไร แตกต่างจาก cryptocurrencies อย่างไร NFT ประเภทใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมุมมองของตลาดนี้มีอะไรบ้าง