Tag: ipo KnowBe4Knowbe4, Inc. IPO: การป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

ในบทความนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นของ KnowBe4 ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มสำหรับการสอนความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงานมานานกว่า 10 ปี ตลาดเป้าหมายของ บริษัท ในปี 2020 มีมูลค่ามากกว่า 15 หมื่นล้านดอลลาร์