Tag: อิหร่านหนึ่งสัปดาห์ในตลาด (07.06 - 13.06): ธนาคารกลางและน้ำมันลดลง

สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนจะไม่ประสบผลสำเร็จในแง่ของสถิติเหมือนสัปดาห์ก่อน แต่จะช่วยฟื้นฟูความเข้าใจของนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายสินเชื่อและการเงินของธนาคารกลาง ตลอดจนให้การประมาณการใหม่ของภาคน้ำมัน