Tag: ภาคไอทีการโต้แย้งเรื่องสิทธิบัตรสิ้นสุดลง: หุ้นของ Google และ Oracle เติบโตขึ้น

Alphabet ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ Google ได้รับชัยชนะเหนือ Oracle ในชั้นศาล การโต้เถียงเริ่มต้นในปี 2010 หุ้นของ Google และ Oracle มีปฏิกิริยาในเชิงบวก โจทก์ต้องการเงินชดเชย 9 พันล้านดอลลาร์ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าตัวอักษรเป็นผู้บริสุทธิ์