Tag: เคลท์ช่องวิธีการซื้อขายระหว่างวันกับ Keltner Channel?

ในภาพรวมนี้ฉันจะนำเสนอหลักการสำคัญของการซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้ Keltner Channel อินดิเคเตอร์นี้สร้างช่องราคาบนกราฟที่เราจะใช้สำหรับการซื้อขายระหว่างวัน