Tag: การลงทุนระยะยาว


จะค้นหาหุ้นเพื่อการลงทุนระยะยาวได้อย่างไร

ทุกวันนี้นักลงทุนจำนวนมากสับสนกับการเลือกหุ้นเพื่อการลงทุนระยะยาว เป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เวลาของคุณเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าเราได้ไปถึงจุดต่ำสุดของตลาดแล้วหรือกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำ

การลงทุนระยะยาว: วิธีการเลือกหุ้น?

ผู้ค้ารายใดที่ตัดสินใจเลิกซื้อขายระหว่างวันต้องเผชิญกับคำถาม: มีหลักเกณฑ์อะไรบ้างในการเลือกหุ้นสำหรับการลงทุนระยะยาวและสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ในกรณีนี้ผู้ค้าควรเริ่มจากง่ายที่สุด - ดูดัชนีเหล่านั้นที่ปรากฏในเน็ตก่อนอื่นและพร้อมที่จะให้นักลงทุนแต่ละคนไม่อยากดูรายละเอียด