Tag: ระดับมาร์จิ้นMargin Zones ใน Forex หรือวิธีทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

ในบทความนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับโซนระยะขอบวิธีการทำเครื่องหมายและสิ่งที่ใช้ทำ นอกจากนี้คุณยังจะเห็นตัวอย่างของการซื้อขายระยะกลางและระหว่างวันด้วยโซนมาร์จิ้น