บทความนี้ระบุบริษัทที่ดึงดูดความสนใจของ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นความไว้วางใจของ Warren Buffett ในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทและหารือเกี่ยวกับการลงทุนของบัฟเฟตต์