บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนสากล Marubozu: สิ่งที่ปรากฏบนแผนภูมิและในกรณีใดบ้างที่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายได้