หุ้น Tilray ปรับตัวลดลงหลังจากการเติบโตและแม้แต่รายงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งก็ไม่มีทางแก้ไข ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโอกาสเดียวที่จะประสบความสำเร็จคือการควบรวม บริษัท กับ Aphria ซึ่งได้รับการยืนยันจากการลดลงของใบเสนอราคาก่อนและหลังรายงาน