มีการเพิ่มหุ้นใหม่มากกว่า 650 รายการซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นที่ได้รับความนิยมล่าสุดและ SPAC ทั้งหมด นอกจากนี้เรายังปรับปรุงการทำงานของแพลตฟอร์ม R Trader