บทความนี้อธิบายว่า NFT คืออะไรและแชร์รายชื่อบริษัท 5 อันดับแรกที่เชื่อมต่อกับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ รายการนี้ประกอบด้วย Twitter, Cloudflare, Funko, eBay และ Visa