รายงานรายไตรมาสของ Nike ทำให้หุ้นของบริษัทร่วงลงกว่า 6% รายได้ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคมเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญ Wall-Street เนื่องจาก COVID-19 มีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการผลิตและอุปทานในเอเชีย