ตัวบ่งชี้ On Balance Volume แสดงอะไร? วิธีการคำนวณของมันคืออะไร? ลักษณะและการตั้งค่าของมันคืออะไร? OBV ใช้สำหรับการซื้อขายอย่างไร? คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามเพิ่มเติมมีอยู่ในบทความ