บทความนี้มีไว้สำหรับบริษัทหลายแห่งที่คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ในตัวอย่างของพวกเขา มันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการคาดการณ์ต่อราคาหุ้น