Opera Limited กำลังเผยแพร่รายงานผลประกอบการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ IPO ของ บริษัท เกิดขึ้นเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมาและนี่เป็นเพียงรายงานประจำไตรมาสที่สองของ บริษัท