Tag: ออสซิล

โพสต์ 4

เทรดด้วย Ultimate Oscillator

ภาพรวมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทำงานและสัญญาณการซื้อขายของ Ultimate Oscillator มันถูกสร้างและใช้งานโดย Larry Williams ผู้ค้าในตลาดที่ประสบความสำเร็จ

วิธีใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RVI) ในการซื้อขาย

ในการทบทวนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ดัชนีความสัมพันธ์ (RVI) ช่วยกำหนดพลวัตของการเปลี่ยนแปลงราคาของเครื่องมือทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง

สมัครสมาชิก R Blog และไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจ

ทุกสัปดาห์เราจะส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากโลกแห่งการเงินและการลงทุนให้คุณ