Tag: OTC


OTC คืออะไรและเราสามารถทำเงินกับมันได้หรือไม่

การซื้อขาย OTC (Over-the-counter) รวมถึงการซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในการแลกเปลี่ยนเช่นตลาดหุ้นนิวยอร์ก