Tag: บัญชี pamm


คัดลอกการซื้อขาย: มันคืออะไร เปรียบเทียบ PAMM และ RAMM

การคัดลอกการซื้อขายเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่แสดงถึงการคัดลอกการซื้อขายของผู้ค้าที่มีประสบการณ์ กลไกค่อนข้างง่ายและง่ายต่อการควบคุม

ลงทุนในบัญชี PAMM อย่างไร

ระบบของบัญชี PAMM (Percent Allocation Management Module) บัญชีเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการรวมประสบการณ์ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จด้วยเงินทุนของนักลงทุนกระตือรือร้นที่จะใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ