Tag: เป็นรูปโค้งซื้อขายด้วย EMA + RSI + Parabolic Strategy

ในบทความนี้เราจะทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA) สองตัวและตัวบ่งชี้เช่น RSI และ Parabolic กลยุทธ์นี้ช่วยในการหาจุดเริ่มต้นในทิศทางของแนวโน้มที่ใช้งานอยู่หลังจากการแก้ไข

ทดสอบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพาราโบลา

วันนี้เราจะได้ทำความคุ้นเคยกับอัลกอริธึมการซื้อขายโดยยึดตาม Parabolic SAR แต่ด้วยระบบที่ง่ายกว่า ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Parabolic เป็นหุ่นยนต์ง่าย ๆ ที่ทำการซื้อขายโดยสัญญาณของตัวบ่งชี้ Parabolic เท่านั้น