เหตุการณ์อะไรที่ทำให้ถ่านหินขาดดุล? บริษัทใดในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินที่อาจได้ประโยชน์จากราคาถ่านหินที่สูง ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทเหมืองถ่านหินมีอะไรบ้าง? ต่อไปนี้คือคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และคำถามสำคัญอื่นๆ